FAQ

Acurion heeft een lijst van veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.  Zit uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op. U krijgt zo snel mogelijk antwoord op uw vraag.

 

Acurion

Waar komt de naam Acurion vandaan?

Acurion komt van het Engelse ‘to acquire’ en ‘a cure’, ook wel ‘het werven’ en ‘het oplossen’ genoemd. Acurion maakt onderdeel uit van de Talent Acquisition Solutions Group bv, oftewel de Taleas Group bv. Binnen Taleas heeft Acurion ervaring met recruitment, Employer Branding en het professionaliseren van het recruitment proces.

Wat is de visie en missie van Acurion?

Acurion visie en missie voor 2020:
De veranderende arbeidsmarkt en vergaande toepassing van internettechnologie zal drastische gevolgen hebben voor organisaties die recruitment niet als core activiteit hebben. Het werven van talent wordt topsport op het hoogste niveau, waarbij constante investering in innovatieve tools, processen en Employer Branding noodzakelijk zijn. Die ontwikkeling maakt dat organisaties die recruitment niet als core activiteit hebben niet de juiste aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt, waardoor zij niet het juiste talent kunnen vinden of aantrekken.

Door diepgaande kennis en ervaring in recruitment, de branches, de toepassing van innovatieve tools, processen en Employer Branding is Acurion op strategisch niveau partner voor organisaties in Techniek en ICT. Een alliantie met Acurion levert een organisatie het onderscheid naar de arbeidsmarkt, het eigen personeel en voor haar klanten. Er ontstaat een groei in het resultaat, een evolutie in het imago en een structurele toename in betrokkenheid van medewerkers.

Wat wordt er bedoeld met 360° Recruitment Care?

Met 360° Recruitment Care wordt uw gehele recruitment proces geoptimaliseerd. Dit is vanaf het opstellen van een functiebeschrijving tot en met het on-boarden van een nieuwe medewerker. Ook wordt er onderzocht waar eventuele besparingsmogelijkheden liggen.

Waarom is het acurion.net?

Er is gekozen voor ‘Acurion.net’ omdat ‘Acurion.com’ al in gebruik is. In de hedendaagse en de toekomstige werving draait alles om zicht- en vindbaarheid via het net. De .net extensie is internationaal en sluit aan op de visie van Acurion.

Algemeen

Wat is RPO?

RPO staat voor ‘Recruitment Proces Outsourcing’. Hiermee wordt bedoeld dat alle activiteiten op het gebied van werving van de opdrachtgever worden uitbesteedt aan een externe dienstverlener.

De algemene definitie voor een RPO provider luidt:

‘Een RPO dienstverlener stelt zich op als- en acteert als een interne recruitment afdeling voor enkele of alle functies die een opdrachtgever open heeft staan.  Een RPO-er managet het gehele recruitment proces van a tot z. Denk hierbij aan het opstellen van een functiebeschrijving tot en met het on-boarden van een nieuwe medewerker. Dit is inclusief uitvoerende professionals, de benodigde technologie, methodiek en rapportages. Een goed georganiseerd RPO proces verhoogd de snelheid waarmee kandidaten in dienst komen, de kwaliteit van de database, voorziet in duidelijke rapportages, verlaagd de kosten en sluit aan op wet- & regelgeving.’

In het aanbod RPO ziet Acurion een aantal verschillende zaken:

  • Een RPO voert een proces uit gericht op methoden en consistente benadering van de doelgroepen. Hierdoor zijn de resultaten van recruitment onderscheidend beter dan enig andere methode van werving.
  • RPO kan alleen slagen als de juiste competenties worden ingezet in de vakgebieden. De verregaande toepassing van internettechnologie heeft drastische gevolgen voor partijen die recruitment niet als core activiteit hebben. Dit vereist dat u een RPO specialist in huis heeft om op ieder onderdeel van het recruitment proces het onderscheid te kunnen maken.
  • RPO managet het gehele recruitment proces. Een werving en selectie opdracht is geen RPO.

RPO kan binnen vrijwel iedere branche en op ieder niveau kandidaten leveren die voldoen aan uw verwachtingen. Dus niet alleen engineers, programmeurs, controllers of tekenaars zoals de meeste detacheerders of uitzendbureaus doen.

Wat betekent Managed Service?

Met een Managed Service wordt bedoeld dat een klant van een bepaald takenpakket of verantwoordelijkheid wordt ontzorgd. Acurion biedt de Managed Service aan en wordt beschouwd als de dienstverlener die een Recruiter inzet bij een opdrachtgever.

Wat is de taak van een Recruiter?

Een Recruiter bemiddelt tussen bedrijven die een vacature open hebben staan en mensen die opzoek zijn naar werk. Een Recruiter houdt zich bezig met het werven, selecteren en aannemen van de juiste kandidaat voor een bepaalde functie. Hierbij moet rekening gehouden worden met het budget, HRM- en organisatiedoelstellingen van de klant.

Wat is de taak een sourcer?

Een Sourcer zoekt via verschillende kanalen naar potentiële kandidaten die voldoen aan de eisen van de vacature.

Wat heeft u aan de Acurion Toolbox?

Als u iets beters weet, hoort Acurion het graag! De Acurion Toolbox overtreft de verwachting door binnen afzienbare tijd uw functies in te vullen met kandidaten die het onderscheid zullen maken. Iedere Recruiter van Acurion beschikt over een Cloud based ATS, krijgt ondersteuning vanuit de backoffice met Sourcing en beschikt over de juiste kennis en ervaring om SEO en Employer Branding zowel goed in te zetten als te beheren. Tot slot krijgt iedere Recruiter training om tot  ‘Acurion Certified Recruiter’ opgeleid te worden.

Begrippen

Wat is een Cloud based ATS?

ATS staat voor Applicant Tracking System. Het is een online software applicatie waar het volledige wervingsproces mee kan worden gemanaged. Het beheert kandidaten, vacatures, het biedt overzicht, het ondersteunt de wervingsprocessen en het geeft controle. Het ATS komt sterk overeen met een CRM pakket, maar dan toegespitst op werving.

Wat houdt de Lite Scan van Acurion in?

De ‘Lite Scan’ kunt u invullen op de website en geeft u een indicatie van de kosten die u op dit moment maakt op het gebied van recruitment.

Wat houdt de uitgebreide Scan van Acurion in?

Een uitgebreide Scan wordt uitgevoerd door een consultant bij u op locatie en doorloopt alle aspecten van uw recruitment proces. Een beter beeld over de volwassenheid van uw recruitment kunt u niet krijgen.

Wat houdt Employer Branding in?

Met Employer Branding zorgt Acurion ervoor dat u als werkgever een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie krijgt op de arbeidsmarkt. Dit niet enkel voor werknemers en aandeelhouders, maar zeker ook voor elke toekomstige werknemer.

Wat is DNA matching?

Na selectie op hard skills onderwerpt Acurion sollicitanten aan een test. Hierbij wordt gekeken naar drijfveren, talent, karakter en intrinsieke motivatie, cultuurfit, teamfit en leidinggevende/werknemersfit. Het resultaat? Meer gemotiveerd, tevreden en getalenteerd personeel. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat werknemers met talent voor hun functie eerder zullen excelleren, minder managementbelasting opleveren en dit de sfeer op de werkvloer ten goede zal komen.

Wat betekent Cost per Hire?

Een indicatie om het totaal aan kosten terug te brengen naar een kental is de ‘Cost per Hire’. Oftewel, wat kost het u gemiddeld om één kandidaat in dienst te nemen.

Wat betekent Recruitment Cost Ratio?

De Recruitment Cost Ratio, afgekort RCR, is een kental dat een indicatie geeft over de efficiency van het recruitment proces, rekening houdend met de complexiteit van de functie(s). De recruitmentkosten worden gerelateerd aan het salaris van de kandidaat. Het uitgangspunt is hoe hoger het salaris, des te moeilijker het is om de juiste kandidaat te vinden. Het resultaat is dat hoe hoger de RCR, des te minder efficiënt het recruitment proces is.

Wat maakt het verschil om samen te werken met Acurion?

De kennis en ervaring van een professioneel bureau haalt u in huis! Recruitment is de core business van Acurion en zijn daarom continu op zoek naar verbetering. Een alliantie met Acurion levert u het onderscheid naar de arbeidsmarkt, uw eigen personeel en uw klanten. Er ontstaat een groei in het resultaat, een evolutie in het imago en een structurele toename in betrokkenheid van medewerkers.

Kunt u bij Acurion ook voor 1 wervingsvraag terecht?

Natuurlijk kunt u dat. Neem contact op voor een scherp aanbod!